Compressoren - Persluchtconditionering


Kwaliteit van de Perslucht (Folder)
Afhankelijk van de toepassing/branche heeft men gedroogde, gereinigde of zelfs steriele perslucht nodig. Welke persluchtbehandeling is voor u de juiste? U vindt informatie in het overzicht, of u kunt zich gewoon laten adviseren door onze persluchtadviseur.

Droging (Folder Persluchtdrogers)
De door een compressor aangezogen atmosferische lucht is een gasmengsel dat altijd waterdamp bevat. De wateropname capaciteit is echter variabel en hangt voornamelijk van de temperatuur af. Door afkoeling van de gecomprimeerde lucht in de luchtketel en leidingen ontstaat condensaat wat terecht komt persluchtm afnamepunten of de verbruikers. Zonder persluchtdroging zijn bedrijfsstoringen, onderbrekingen van de produktie, veel onderhoud en reparaties onvermijdelijk.

Filtratie (Folder)
Met elke kubieke meter omgevingslucht zuigt een compressor gemiddeld tot 190 miljoen vuildeeltjes, koolwaterstoffen, virussen en bacteriƫn aan. In de compressor zelf kunnen alleen grote vuildeeltjes uit de te comprimeren lucht gefilterd worden. Een groot deel van de schadelijke stoffen komt terecht in de perslucht. Daarom is het voor de meeste persluchttoepassingen noodzakelijk om de perslucht te filteren. Schone perslucht garandeert een storingsvrije werking van pneumatische machines, besturingen en verlengt de levensduur. Leidingen en ventielen blijven bovendien gespaard van vuil. Schone perslucht verlaagt dus onderhouds-, reparatie-en deels ook de aankoopkosten.

Opslag van perslucht (Folder)
Omwille van hun opslag- en buffercapaciteit vervullen persluchtketels een belangrijke taak in het persluchtstation ze moeten pieken in het persluchtverbruik opvangen en vaak ook condensaat van de perslucht scheiden.
Daarom is keuze van een juiste ketelgrootte en een goede bescherming tegen corrosie van wezenlijk belang.