Persluchttechniek

Persluchttechniek

Afhankelijk van de toepassing/branche heeft men gedroogde, gereinigde of zelfs steriele perslucht nodig. Welke persluchttechniek is voor u de juiste?

Compresor instalatie
icon
Compressoren

Mosterd Naaldwijk levert als A-dealer niet alleen compressoren en compressor onderdelen, maar is ook uw adres voor bedrijfsklare installatie.

Lees meer
Persluchtanalyse
Icon
Persluchtanalyse

Het energieverbruik bedraagt 70% van de totale kosten van een persluchtinstallatie.

Lees meer
Leidingsystemen
Leidingsystemen
Leidingsystemen

Een onder gedimensioneerde luchtleiding veroorzaakt een hoge weerstand & drukverlies en kost u energie! Een goed ontworpen perslucht leidingnet bespaard geld door:

Lees meer
Onderhoud en reparatie
Onderhoud en reparatie
Onderhoud en reparatie

Het regelmatig uitvoeren van onderhoud aan de compressor is van essentieel belang. Zonder perslucht kan bijvoorbeeld een deel van de productie stil komen te liggen.

Lees meer

Droging 

De door een compressor aangezogen atmosferische lucht is een gasmengsel dat altijd waterdamp bevat. De wateropname capaciteit is echter variabel en hangt voornamelijk van de temperatuur af. Door afkoeling van de gecomprimeerde lucht in de luchtketel en leidingen ontstaat condensaat wat terecht komt persluchtm afnamepunten of de verbruikers. Zonder persluchtdroging zijn bedrijfsstoringen, onderbrekingen van de produktie, veel onderhoud en reparaties onvermijdelijk.

Filtratie 

Met elke kubieke meter omgevingslucht zuigt een compressor gemiddeld tot 190 miljoen vuildeeltjes, koolwaterstoffen, virussen en bacteriën aan. In de compressor zelf kunnen alleen grote vuildeeltjes uit de te comprimeren lucht gefilterd worden. Een groot deel van de schadelijke stoffen komt terecht in de perslucht. Daarom is het voor de meeste persluchttoepassingen noodzakelijk om de perslucht te filteren. Schone perslucht garandeert een storingsvrije werking van pneumatische machines, besturingen en verlengt de levensduur. Leidingen en ventielen blijven bovendien gespaard van vuil. Schone perslucht verlaagt dus onderhouds-, reparatie-en deels ook de aankoopkosten.

Opslag van perslucht

Omwille van hun opslag- en buffercapaciteit vervullen persluchtketels een belangrijke taak in het persluchtstation ze moeten pieken in het persluchtverbruik opvangen en vaak ook condensaat van de perslucht scheiden.
Daarom is keuze van een juiste ketelgrootte en een goede bescherming tegen corrosie van wezenlijk belang.