Compressoren

Compressoren

Voor complete persluchtinstalaties, compressoren voor de vakman, de aanleg van leidingsystemen, onderhoud en service.

Compresor instalatie
icon
Perslucht installaties

Voor bedrijven met een groter perslucht verbruik leveren wij complete perslucht installaties bestaande uit één- of meer compressoren, perslucht conditionering, leidingwerk en opslag.

Lees meer
Compressor voor de vakman
Icon
Compressor voor de vakman

Deze compressoren zijn ideaal te gebruiken in de werkplaats van bijvoorbeeld een fietsenmaker, automonteur en timmerman en voor klussen op locatie.

Lees meer
Leidingsystemen
Leidingsystemen
Leidingsystemen

Een onder gedimensioneerde luchtleiding veroorzaakt een hoge weerstand & drukverlies en kost u energie! Een goed ontworpen perslucht leidingnet bespaard geld door:

Lees meer
Onderhoud en reparatie
Onderhoud en reparatie
Onderhoud en reparatie

Het regelmatig uitvoeren van onderhoud aan de compressor is van essentieel belang. Zonder perslucht kan bijvoorbeeld een deel van de productie stil komen te liggen.

Lees meer

Compressoren

Compressoren worden gebruikt om lucht samen te persen tot een gewenste druk. De samengeperste lucht, ook wel perslucht genoemd, wordt als energiedrager gebruikt voor zeer veel toepassingen. Perslucht kom je overal tegen. Kleine stationaire of mobiele compressoren worden bijvoorbeeld veel gebruikt voor de aandrijving van luchtgereedschap in de bouw en in autogarages. Grotere perslucht installaties worden ingezet in geautomatiseerde productieprocessen in bijvoorbeeld verpakkingsbedrijven, metaalindustrie en in de tuinbouw. 

Perslucht kwaliteit

Het is belangrijk dat de perslucht van juiste kwaliteit is. Als perslucht verontreinigingen bevat, kan dat schade toebrengen aan de persluchtverbruikers, cilinders en ventielen en invloed heeft op de kwaliteit van het eindproduct. Naast een goede compressor is perluchtbehandeling daarom erg belangrijk.

Droging
De door een compressor aangezogen atmosferische lucht is een gasmengsel dat altijd waterdamp bevat. De wateropname capaciteit is echter variabel en hangt voornamelijk van de temperatuur af. Door afkoeling van de gecomprimeerde lucht in de luchtketel en leidingen ontstaat condensaat wat terecht komt persluchtm afnamepunten of de verbruikers. Zonder persluchtdroging zijn bedrijfsstoringen, onderbrekingen van de produktie, veel onderhoud en reparaties onvermijdelijk.

Filtratie
Met elke kubieke meter omgevingslucht zuigt een compressor gemiddeld tot 190 miljoen vuildeeltjes, koolwaterstoffen, virussen en bacteriën aan. In de compressor zelf kunnen alleen grote vuildeeltjes uit de te comprimeren lucht gefilterd worden. Een groot deel van de schadelijke stoffen komt terecht in de perslucht. Daarom is het voor de meeste persluchttoepassingen noodzakelijk om de perslucht te filteren. Schone perslucht garandeert een storingsvrije werking van pneumatische machines, besturingen en verlengt de levensduur. Leidingen en ventielen blijven bovendien gespaard van vuil. Schone perslucht verlaagt dus onderhouds-, reparatie-en deels ook de aankoopkosten.

Opslag van perslucht
Omwille van hun opslag- en buffercapaciteit vervullen persluchtketels een belangrijke taak in het persluchtstation ze moeten pieken in het persluchtverbruik opvangen en vaak ook condensaat van de perslucht scheiden.
Daarom is keuze van een juiste ketelgrootte en een goede bescherming tegen corrosie van wezenlijk belang.